Designer Mari Lilleberre – Nyskaping inspirert av det ekte og jordnære»

[/vc_row][/vc_row]

Det kvinnelige - kraft og glede

[/vc_row]

Et klokt menneske har en gang sagt at «kvinnen er kamelen i livets ørken». Gjennom generasjoner har det vært sterke og driftige kvinner på Korsmo, som har bidratt både med omsorg og muskelkraft.

Marthe Herud og Amund Andersen Korsmo, som dagens eiere nedstammer fra, kom til gården i 1860, men Korsmo ble sannsynligvis ryddet i vikingetiden og var i drift før svartedauden.

Marthe og Anders fikk åtte barn, og ved siden av gårdsbruket drev de en skysstasjon som var sentral i bygda. Marthe hadde ansvaret for driften av skysstasjonen, og sto for gjestfrihet og matservering. Husflid og godt håndverk var en forutsetning for varme og solide klær, og gjennom tidene har kvinnene på Korsmo vært kjent for sin dyktighet og driftighet.

Kvinnekraft og skaperglede er også i dag en drivkraft for virksomheten på Korsmo, og gjennom sitt verksted og atelier har Lilleberre tatt den sterke ambisjonen videre. Det kvinnelige preget av kraft og glede skal fortsatt være drivkraften for nytenking på Korsmo.

[/vc_row]
[/vc_row]

Kornet - en kime til kraftfull design

Maris nyeste nybrottsprosjekt er å utvikle et allsidig design som tar utgangpunkt i spiren til vårt alles levegrunnlag; kornet. I århundrer har dyrking av korn også vært livsnerven på Korsmo, en god kornhøst har i mange generasjoner vært ensbetydende med trygghet.

I mer enn 3000 år har korn blitt dyrket i Norge, og kornet har alltid hatt en mangfoldig betydning for vår kultur. Ikke bare som mat, men blant annet også som trossymbol. I tidligere tider trodde folk at kornet var bærer av selve jordens kraft, og i hedensk tid hadde kornet en egen vette, Byggvir, som var underlagt fruktbarhetsguden Frøy. På 1800-tallet ble korn også ofte brukt som innskudd i sparebanker, blant annet i Grong, hvor Mari er født og oppvokst.

I dag er kornet Lilleberres inspirasjonskime til å så gode ideer som skal høstes i form av kraftfullt design. Med utgangspunkt i kornets syklus – fra kime til tallerken – designes og utvikles designserien Korn, som skal gi et unikt uttrykk til et mangfold av produkter. I 2016 feirer Lilleberre 20-årsjubileum med lansering av den komplette designserien Korn.

This is custom heading element

[/vc_row]

Stabburet på Korsmo gård

[/vc_row]

Lilleberre AS har verksted og utsalg i et stabbur fra tidlig 1800 tallet. Stabburet er blitt restaurert til en moderne arbeidsplass på 60 m2. Her kan dere nyte Maris mange smykkekolleksjoner.

Utsalg fra verkstedet vil stenge fra 15 november og ut måneden. Ny informasjon vil komme i desmber 2018.

Ring  97 79 10 56 for avtaler.

Mari Lilleberre
Stumoveien 14
2100 Skarnes

Mobil: +47 977 91 056
E-post: mari@lilleberre.no

[/vc_row]

Sosiale media

[/vc_row]

Følg Lilleberre på Facebook og Instagram for å få med deg mer informasjon, nyheter, utstillinger og bakom-stoff fra Mari.

[/vc_row]